Methods for economic assessment of coal mining companies in Ukraine

Metody oceny ekonomicznej kopalń węgla kamiennego stosowane na Ukrainie
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
The paper presents two methods of assessment used in coal mining companies in Ukrainę. In the presented method of economic assessment of mining companies are used two synthetic factors calculated according to two different methods. These are: economic attractiveness and economic credibility. These factors are component of geological and mining conditions, technical, organizational and economical conditions of the mining companies.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono dwie metody oceny kopalń węgla kamiennego stosowane na Ukrainie. W przedstawionej metodzie oceny ekonomicznej kopalń wprowadza się dwa syntetyczne wskaźniki, obliczane według dwóch różnych sposobów. Są to: atrakcyjność ekonomiczna oraz wiarygodność ekonomiczna. Wskaźniki te są składową warunków geologiczno-górniczych, technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych kopalń.
APA
Salli, S. (2011). Metody oceny ekonomicznej kopalń węgla kamiennego stosowane na Ukrainie [Methods for economic assessment of coal mining companies in Ukraine]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(3), 81–88.
 
MLA
Salli, Siergiej. “Metody Oceny Ekonomicznej Kopalń Węgla Kamiennego Stosowane na Ukrainie [Methods for Economic Assessment of Coal Mining Companies in Ukraine].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.3 (2011): 81–88.