Overview of the legislation concerning greenhouse gases emission

Przegląd aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących emisji gazów cieplarnianych
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
The results of overview of the legislation in the field of greenhouse gases emission, as well as identification of the tools supporting process of verification of greenhouse gases emission annual reports are presented in the paper. The overview of the legislation and identification of the tools used in the process of verification of greenhouse gases emission annual reports was performed on the basis of a complex analysis of the literature data, as well as information available on the Internet. Additionally, the outline of methodology of verification of greenhouse gases emission annual reports is presented in the paper in the context of the Central Mining Institute’s application for the PCA’s (Polish Centre for Accreditation) accreditation as an institutional verifier of annual reports.
Polish abstract: 
Artykuł zawiera wyniki przeglądu aktów prawnych dotyczących emisji gazów cieplarnianych oraz identyfikacji narzędzi wspomagających proces weryfikacji raportów rocznych emisji gazów cieplarnianych. Przegląd aktów prawnych oraz identyfikację narzędzi stosowanych w procesie weryfikacji raportów rocznych przeprowadzono na podstawie kompleksowej analizy literatury oraz informacji dostępnych w Internecie. W artykule przedstawiono także zarys metodyki weryfikacji raportów rocznych dotyczących emisji gazów cieplarnianych, co jest związane z ubieganiem się Głównego Instytutu Górnictwa o akredytację w zakresie weryfikacji raportów rocznych w Polskim Centrum Akredytacji.
APA
Boba, J. (2011). Przegląd aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących emisji gazów cieplarnianych [Overview of the legislation concerning greenhouse gases emission]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(4), 5–13.
 
MLA
Boba, Jacek. “Przegląd Aktów Prawnych Unii Europejskiej Dotyczących Emisji Gazów Cieplarnianych [Overview of the Legislation Concerning Greenhouse Gases Emission].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.4 (2011): 5–13.